NP KRKA

Krka je Hrvatski nacionalni park koji je dobio ime po rijeci Krki koja protiče kroz njega. Poznat je po brojnim jezerima i slapovima duž rijeke Krke. Nalazi se u središnjoj Dalmaciji, samo nekoliko kilometara od grada Šibenika. Rijeka ima sedam slapova, a najbolje vrijeme za posjet je proljeće i ljeto kada se mozete kupati.

Netaknuta priroda koja zrači čarolijom koju stvaraju slapovi , učinit će vaš dan nestvaran. Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prije svega znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a zbog posjetitelja postoje i turističke djelatnosti.

S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 224 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Sedreni slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ove rijeke.